NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Laipni lūdzam vietnē Educione, kas atrodas www.educione.com (“Vietne” vai “Interneta vietne”).


Vietne Educione pieder un to pārvalda SIA Vertexo, uzņēmums, kas atrodas Latvijā, ar uzņēmuma reģistrācijas numuru: 40203073672. Visā vietnē ir izmantoti tādi vārdi kā “mēs”, “uzņēmums”, “mūsu”, “Educione” un “Platforma”, kuri attiecas uz Educione. Mēs esam tiešsaistes izglītības vietne, kas nodrošina pasaules mēroga izglītības platformu, izmantojot neatkarīgus jebkuras nozares speciālistus un skolotājus (“Speciālists” vai “Skolotājs”), kuri nodrošina izglītības kursus / nodarbības, tīmekļa seminārus (vebinārus), pasākumus un citus pakalpojumus, kas aprakstīti Educione vietnē vai šajā “Noteikumi un nosacījumi” nolikumā. Mēs uzskatām, ka mūsu izglītības platforma ir labākais veids, kā studentiem un lietotājiem piedāvāt vērtīgu izglītības saturu un nodrošināt viņiem vienojošu platformu. Mēs piedāvājam šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas no šīs vietnes ir pieejami Jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit izklāstītajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.


Apmeklējot mūsu vietni, izmantojot mūsu pakalpojumus, pārdodot vai iegādājoties jebkuru pakalpojumu mūsu Educione platformā (“Platforma”), Jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumos” un piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi”), ieskaitot tos papildu noteikumus, nosacījumus un politikas, uz kurām šeit norādīts un / vai kuras ir pieejamas ar hipersaiti. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojuma lietotājiem, kuri ir pārlūkprogrammas, klienti un / vai satura atbalstītāji. Educione var jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos. Šādas izmaiņas būs spēkā attiecībā uz esošajiem lietotājiem pēc tam, kad Educione paziņos par izmaiņām caur e-pastu.


LŪDZU PIRMS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET SEKOJOŠOS TERMINUS UN ATRUNAS.


Piekļūstot mūsu pakalpojumiem vai izmantojot tos, Jūs piekrītat šiem noteikumiem, nosacījumiem un visiem piemērojamajiem likumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un mūsu privātuma politikai, Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus.


1. Pamatjēdzieni (termini)


"Saturs" ir viss saturs, ko Educione padara pieejamu vietnē, pakalpojumi vai ar to saistītās reklāmas kampaņas un oficiālie sociālo mediju kanāli, ieskaitot jebkādu Trešās puses licencētu saturu, izņemot dalībnieku saturu.


"Speciālista konts" vai “Skolotāja konts” nozīmē, ka Educione konts tiek atvērts, kad skolotāji vai speciālisti kļūst par biedriem, lai nodrošinātu mācību pakalpojumus.


"Pakalpojumi" jebkuri pakalpojumi, kurus nodrošina Educione.


"Students" persona, kura izmanto Mācību pakalpojumus, izmantojot šo platformu.


“Mācību maksa" – Mācību maksas ir summas, kas studentam pienākas un jāmaksā par jebkuru pasniedzēja sniegtu mācību pakalpojumu.


"Speciālists" vai “Skolotājs” neatkarīga un patstāvīga persona, kas piedāvā un piegādā Mācību Pakalpojumus studentiem šajā platformā.


“Profesionāls Skolotājs" sertificēts profesionālis savā jomā un zināšanās.


“Kopienas Pasniedzējs” ikviens, kurš vēlētos sniegt mācību pakalpojumus patstāvīgi bez profesionālās izglītības ekspertīžu jomā.


"Mācību Pakalpojumi" visi skolotāju/pasniedzēju sniegtie Pakalpojumi. Tajos iekļautas apmaksātās nodarbības, kursi, vebināri, abonementi, individuālās/grupu nodarbības un citus sniegtos pakalpojumus.


“Skolotāju Saturs” kursi, vebināri, mācību materiāls, nodarbības un jebkāda cita veida saturu, kuru sagatavojis Skolotājs vai Pasniedzējs studentiem.


"Apmeklētājs" persona, kura tikai apmeklē vietni, nevis ir tās dalībnieks vai lietotājs.


2. Pārskats


Lūgums ņemt vērā, ka Educione nav izglītības organizācija vai iestāde. Speciālisti un Studenti nav Educione darbinieki. Educione nav atbildīga par Speciālistu un Studentu savstarpējo saskarsmi, izņemot tehnisko līdzekļu nodrošināšanu, kuru speciālisti var pārraidīt un citādi padarīt pieejamu savu Saturu un, pēc speciālista ievēlēšanas, nodrošināt maksājumu pārstrādi izmantojot Educione maksājumu vārtejas. Educione neatbild par strīdiem, apgalvojumiem, zaudējumiem, traumām vai jebkāda veida bojājumiem, kuri var rasties Skolotāju un Studentu savstarpējās attiecībās, tostarp, bet ne tikai, jebkura Studenta paļaušanās uz jebkādu Skolotāja sniegto informāciju jebkurā laikā.


3. Licence speciālistiem un studentiem


Educione piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu licenci, lai piekļūtu Educione platformai un izmantotu personīgai lietošanai. Šī licence ir paredzēta tikai Jūsu lietošanai, un to nedrīkst nodot vai apakšlicencēt nevienam citam bez Educione skaidras rakstiskas piekrišanas. Izņemot gadījumus, kad Educione ir skaidri devis rakstisku atļauju un ir pārliecinājies, ka Jūs nemēģināsiet pārveidot Educione platformu (juridiski tā ir zināma kā iesaistīšanās darbībās, kas reproducētu, pārdalītu, pārdotu, izveidotu atvasinātus darbus, dekompilētu, pārveidotu vai izjauktu platformu). Jūs arī piekrītat, ka apmaiņā pret šo licenci Jūs neveiksiet nekādas darbības, kas varētu traucēt, bojāt vai kaitēt platformai. Visas tiesības, kuras nav skaidri piešķīrusi Educione, tiek paturētas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka studentam netiek piešķirta licence pārdot vai publicēt kādu no speciālistu/skolotāju saturiem, kursiem vai darbiem.


4. Izmaiņas maksās


Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt jebkādas maksas vai maksas pieprasījumus par jebkuru sniegto pakalpojumu izmantošanu (vai sākt pieprasīt maksu par jebkuru bezmaksas pakalpojumu), ar nosacījumu, ka šādas izmaiņas neattiecas uz maksām vai pieprasījumiem līdz šim bezmaksas izmantotajiem pakalpojumiem pirms izmaiņu laika.


5. Neatkarīgas darbuzņēmēja attiecības starp studentu un skolotāju.


Students atzīst, ka Skolotājs ir neatkarīgs darbuzņēmējs, kurš izmanto Educione platformu, lai piedāvātu un sniegtu Mācību pakalpojumus studentiem. Students atzīst un piekrīt, ka Educione nav atbildīgs par jebkādu Skolotāja veikto darbu vai pakalpojumu, tostarp jebkuru darbu vai pakalpojumu, kas saistīts ar sniegto apjomu, raksturu, kvalitāti, laiku vai izvietojumu, kā arī ieskaitot jebkuru darbu, kas saistīts ar Skolotāju kā darbinieku, neatkarīgu darbuzņēmēju vai citādi. Tālāk students apliecina, atzīst un garantē, ka visa mācību laikā viņš vienmēr izturēsies pret Skolotāju kā neatkarīgu darbuzņēmēju un, ka students neveiks rīcības, kas ir pretrunā ar šādu klasifikāciju.


5.1. Students neizmantos Educione tirdzniecības nosaukumus, logotipus, preču zīmes, pakalpojumu nosaukumus, pakalpojumu zīmes vai citus patentētus apzīmējumus bez iepriekšēja Educione rakstiska apstiprinājuma.


5.2. Students saprot, ka, izņemot gadījumus, kad starp Studentu un Skolotāju ir panākta citāda vienošanās, Skolotājs nodrošinās visus mācību materiālus, aprīkojumu, instrumentus, materiālus un darbu, kas viņam nepieciešams, lai sniegtu mācību pakalpojumus.


5.3. Skolotājs ir pilnībā atbildīgs par Mācību pakalpojumu laika plānošanu un piekrīt rīkoties atbilstoši Studentu plānošanas prasībām. Students piekrīt un saprot, ka Educione nepiedalās mācību pakalpojumu plānošanā vai sniegšanā.


5.4. IV. Students saprot un piekrīt, ka tikai Skolotājs ir atbildīgs par to, kā tiks pasniegti Mācību pakalpojumi, kā arī par sagatavošanos un papildu darbu, kas nepieciešams, lai Mācību pakalpojumi tiktu veikti atbilstoši studenta apmierinātībai.


6. Lomu reģistrācija


Šajā platformā ir divu veidu skolotāji:


- Profesionāls (skolotājs, konsultants, instruktors, treneris)


- Kopienas pasniedzējs


Lai kļūtu par skolotāju platformā, lietotājam jāpiesakās iepriekšminētajai lomai, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Ja viņš vai viņa izvēlas profesionālā skolotāja veidu, viņam jāpievieno arī informācija un akreditācijas dati par viņa profesionālo izglītību, darba pieredzi un iegūtajiem grādiem vai sertifikātiem.


Skolotājs var pievienot nodarbības un kursus pārdošanai, tīmekļa seminārus (vebinārus) jebkuram mācību pakalpojumam, tiklīdz veikta reģistrācija un platforma ir apstiprinājusi pieprasījumu.


7. Pakalpojumi


Vispārēji pakalpojumi. Platforma ļauj studentiem izmantot vietnes Educione platformu, lai atrastu un sazinātos ar skolotājiem vai speciālistiem.


Ziņojumu dēlis. Platforma nodrošina "ziņojumu dēli", kur speciālisti vai skolotāji publicē savus piedāvājumus un studenti var izvēlēties sev vispiemērotāko mācību pakalpojumu abonementu.


Pieejamība. Mācību pakalpojumi ir atkarīgi no skolotāju pieejamības pēc saviem ieskatiem, un Educione negarantē, ka kāds konkrēts (vai jebkurš) skolotājs jebkurā laikā būs pieejams. Ar šo Jūs atzīstat, ka visi Skolotāji ir neatkarīgi darbuzņēmēji, kas piedāvā Jums savus pakalpojumus, izmantojot platformas piedāvātās iespējas, un nav Educione darbinieki vai aģenti. Educione nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz Jūsu gūtajiem rezultātiem, izmantojot sniegtos mācību pakalpojumus, tostarp bez ierobežojuma, ka Jūsu pieredze ar Skolotāju atbildīs Jūsu cerībām vai mērķiem.


Galamērķis. Skolotājs ir atbildīgs par platformas noteikšanu mācību pakalpojumu sniegšanai studentiem, izmantojot Skype vai Zoom.


Atbildība. Platforma nav atbildīga par nodarbību kvalitāti un skolotāju nodrošināto saturu. Platforma neatbild par skolotāja (speciālista) darbībām ārpus platformas.


Skolotāju integritāte. Platforma nav atbildīga par nodarbību kvalitāti un skolotāju nodrošināto saturu. Platforma neatbild par skolotāja (speciālista) darbībām ārpus platformas.


Aparatūra un programmatūra. Lai iesaistītos Mācību pakalpojumos, ir nepieciešama saderīga aparatūra, un, iespējams, nepieciešama noteiktas programmatūras lejupielāde un instalēšana. Jūs esat pilnībā atbildīgs par šādas aparatūras un programmatūras iegādi un instalēšanu, kā arī par savietojamības noteikšanu ar savu sistēmu, un tādējādi Jūs uzņematies visu risku un atbildību, kas saistīta ar šādu aparatūru un programmatūru. Jūs atzīstat, ka Jūsu pienākums ir pārskatīt un ievērot visus piemērojamos licences līgumus un citus noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz visu programmatūru, kuru Jūs parasti izmantojat saistībā ar Mācību pakalpojumiem un platformu.


Aizliegtā uzvedība mācību pakalpojumos. Jūs piekrītat neiesaistīties nevienā darbībā Educione vietnē, kas varētu aizskart, nelikumīgi izmantot vai pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, vai kas ir nelikumīga, apmelojoša, draudoša, pornogrāfiska, uzmācīga, naidpilna, rasu vai etniski aizskaroša vai mudina uz rīcību, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, rada civiltiesisko atbildību, pārkāpj jebkuru likumu vai ir citādi neatbilstošs. Educione nevar uzraudzīt vai kontrolēt skolotāja vai studenta uzvedību ārpus Educione platformas citos saziņas portālos.


8. Maksājumi, nodevas un līmeņi


Apmaksas veids, kuru atbalsta Educione, ir Stripe.


- Visi studentu maksājumi tiks veikti caur Educione platformu.


- Educione platforma iekasē maksu no Studenta par jebkādu mācību pakalpojumu izmantošanu platformā. Katra Skolotāja piedāvātā mācību pakalpojuma cena ir norādīta platformā.


- Katrai mācību pakalpojuma maksai tiek pieskaitīta platfomas pakalpojuma maksa.


Valūta


- Visi maksājumi un pārskaitījumi tiek veikti (€) EURO (EUR) valūtā


- Studenti maksās tikai EUR valūtā


- Skolotāji saņems peļņu tikai EUR valūtā


Šī platforma pagaidām nepieņem USD un rubļus, tomēr, tiklīdz mēs sāksim cenu izlikšanu jaunajās valūtās, tie tiks konvertēti uz EUR pēc darījuma dienas konvertācijas kursa.


Skolotāju līmeņi un pakalpojumu maksa:


Educione platforma nodrošina piecus (5) skolotāju līmeņus un pakalpojuma maksas šajā platformā var atšķirties katram skolotāja līmenim un pakalpojumam.


- 1.līmenis - 15% pakalpojuma maksa. (Iesācēja līmenis)


- 2.līmenis- 12% pakalpojuma maksa. (Kad skolotājs sasniedzis 100 studentu skaitu ar vidēji vismaz 4,0 rādītājiem vai arī Educione.com administrācija ir piešķīrusi šo līmeni)


- 3.līmenis- 10% pakalpojuma maksa. (Kad skolotājs sasniedzis 500 studentu skaitu ar vidēji vismaz 4,2 rādītājiem vai arī Educione.com administrācija ir piešķīrusi šo līmeni)


- 4.līmenis - 8% pakalpojuma maksa. (Kad skolotājs sasniedzis 1000 studentu skaitu ar vidēji vismaz 4,5 rādītājiem vai arī Educione.com administrācija ir piešķīrusi šo līmeni).


Mācību pakalpojumu cenas


- Skolotājs nosaka piedāvātā mācību pakalpojuma cenas.


- Gala summa, kurā iekļauta pakalpojuma maksa, tiek sastādīta ņemot vērā skolotāja līmeni.


Maksājuma process


Visi maksājumi tiek iemaksāti uzņēmuma SIA Vertexo bankas kontos, izmantojot Stripe maksājumu sistēmu.


Atsaukumi


- Visi skolotāja nopelnītie maksājumi tiks pārskaitīti uz speciālista vai skolotāja bankas kontu katru mēnesi.


- Maksājumi var arī tikt pārskaitīti uz skolotāja vai speciālista bankas kontu pēc atsaukuma pieprasījuma veikšanas.


- Pakalpojuma maksa, kas tiek iekasēta par Mācību pakalpojumiem, tiks atskaitīta no kopējās skolotāja nopelnītās naudas.


- Skolotājs var veikt atsaukuma pieprasījumu tikai 24 stundas pēc nodarbības, vebināra vai mācību pakalpojuma beigšanas.


- Maksājums par kursiem tiek nopelnīts pēc septiņām (7) dienām no pirkuma datuma.


Pabeigšana


- Skolotāja maksājums tiks uzskatīts par pabeigtu tikai pēc skolotāja piedāvāto nodarbību/vebināru beigām.


Nodokļi


Skolotāji, kas izmanto platformu EDUCIONE, ir pilnībā atbildīgi par visiem nodokļiem, izmaksām, iesniegumiem un visām citām darbībām, kas var rasties, pārdodot mācību pakalpojumus. Skolotājiem, kuri izmanto EDUCIONE, nav līgumiskas vienošanās vai cerības, ka EDUCIONE iekasēs un atmaksās nodokļus skolotāja vārdā.


9. Domstarpības.


Par skolēnu un skolotāju attiecībām ir atbildīgi viņi paši. Students un skolotājs pats būs atbildīgs par visu domstarpību vai konfliktu atrisināšanu, nokārtošanu un vienošanos. EDUCIONE patur tiesības, bet nav pienākums uzraudzīt nesaskaņas starp skolotājiem vai studentiem.


10. Atcelšana un atmaksas


Lai uzzinātu vairāk par atcelšanu un atmaksām, lūgums atsaukties uz mūsu Atcelšanas un atmaksas politiku.


11. Privātums


Lai uzzinātu vairāk par to, kā Educione pārvalda personīgo informāciju, lūgums atsaukties uz mūsu Privātuma politiku.


12. Rīcības kodekss


A. Mums ir jānostāda pāris pamatnoteikumi. Lielākai daļai kodeksa, kas šeit tiks minēta, būtu jābūt pašsaprotamai. Tomēr ir labāk, ja visu pasaka atkārtoti, nevis nojaust, ka visi jau iepriekš zin, kā būtu pienācīgi rīkoties šajā platfromā.


- Bez nelikumīgām darbībām: Nekas nav vieglāks par šo. Neizmantojiet Educione Platformu jebkādai nelikumīgai darbībai. Punkts. Jums nav atļauts izmantot mūsu platformu, lai veiktu jebkādu darbību, kas pārkāpj piemērojamos vietējos vai starptautiskos likumus vai noteikumus.


- Bez krāpšanas: Jā, šis noteikti ietilpst augstāk minētajā Bez nelikumīgām darbībām nodaļā, bet mēs gribam skaidri šo precizēt. Krāpšana nekādā mērā netiks pieļauta.


- Bez sliktiem kodiem: neizmantojiet Educione Platformu, lai pārsūtītu, izplatītu, sūtītu, u.c. vīrusus, tārpus, vai jebkādu citu kodu, kuru varētu uzskatīt par bīstamu, kaitīgu vai postošu jebkādā veidā.


- Bez spama: Nopietni. Nevienam nepatīk spams. Mums nepatīk spams. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka Jums nepatīk, kad Jūsu pasts ir piepildīts ar spamu. Jūs nedrīkstat izmantot Educione platformu, lai iesaistītos darbībās, kuru rezultātā spams tiks nosūtīts ikvienam Educione platformas lietotājam, ieskaitot Educione (un tā darbiniekus), speciālistus un studentus.


- Esiet civils: mēs to domājam nopietni. Mēs esam atvērta platforma, kas sniedz iespējas mācīt neskaitāmus priekšmetus . Ne viss saturs ir paredzēts ikvienam. Bet viena lieta, kurai mēs visi varam piekrist ir, ka lietojot Educione platformu, ka mēs būsim civili un cienīsim viens otru.


- Bez ekspluatācijas: Jūs nedrīkstat izmantot Educione platformu, lai mēģinātu vākt personisko informāciju par jebkuru personu, izņemot ierobežotos gadījumus, ja Jums tā nepieciešama, Pakalpojumu sniegšanai.


- Bez Educione vai tās darbinieku atveidošanas: Imitēšana ir vispatiesākais glaimošanas forma, taču ne tad, kad Jūs pārstāvat daļu no Educione. Jūs nedrīkstat atveidot Educione vai kādu no tās darbiniekiem.


- Bez datu ieguves vai citām robotprogrammatūrām: Jūs nedrīkstat izmantot datu ieguvi, robotus vai līdzīgas datu vākšanas vai ieguves metodes; un


- Neizmantojiet neparedzētiem nolūkiem: Jūs nedrīkstat izmantot Platformu vai jebkādu citu Platformas saturu neparedzētiem nolūkiem


- Skolotājam ir jāsniedz precīza/patiesa informācija par sevi, savu profesionālo pieredzi un sniegtajiem pakalpojumiem (platformas ietvaros).


- Skolotāja pienākums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus visiem klientiem (studentiem/skolotājiem).


- Apstiprinot un piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, skolotājs dod piekrīt dalībai visās platformas akcijās (vispārējās atlaides - atlaides visiem pakalpojumiem platformas ietvaros, platformas reklamēšanai mēs varam izmantot skolotāju informāciju).


- Apstiprinot un piekrītot šiem noteikumiem, skolotājs dod atļauju pārdot savus pakalpojumus/produktus, izmantojot Platformu kā starpnieku.


- Skolotājam ir aizliegts piedāvāt pakalpojumus platformas lietotājiem (studentiem) ārpus Educione platformas, kā arī samaksu par mācību Pakalpojumiem skolotājs drīkst saņemt tikai caur Educione platformu.


- Visām nodarbību rezervācijām jānotiek caur Educione platformu.


B. Ja jūs pārkāpjat šo Rīcības kodeksu, mums ir tiesības noņemt Jūs un visu Jūsu sniegto saturu no Educione platformas. Tas, vai rīcība pārkāpj mūsu Rīcības kodeksu, tiks noteikts pēc Educione ieskatiem.


C. Ja skolotājs pārkāpj šo Rīcības kodeksu, mums ir tiesības noņemt Skolotāju no šīs platformas vai pēc saviem ieskatiem pazemināt Skolotāja līmeni.


13. Filiāļu programma


Educione platformas lietotāji var nopelnīt filiāles komisijas, izmantojot Educione.com. Katram lietotājam tiek piešķirts reklāmas kods. Ja lietotājs Platformai piegādā jaunu speciālistu vai skolotāju (speciālistam jāreģistrējas ar lietotāja reklāmas kodu), lietotājs nopelnīs 15% no speciālista ieņēmumiem uzņēmumā (no pakalpojuma maksām) veselu gadu (kopš speciālista reģistrācijas).


Piemērs: Skolotājs ir pārdevis kursus par 100 eiro, no kuriem 20 eiro bija Pakalpojuma maksa. Lietotājs, kurš piegādājis specialist saņems 15% no šiem 20 eiro. (Skaidrošanas nolūkā)


14. Izbeigšana


Skolotājs un students piekrīt, ka EDUCIONE jebkura iemesla dēļ var izbeigt Platformas lietošanas noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurā brīdī noņemt vai dzēst lietotāja konta daļu, par to rakstiski paziņojot. Educione var arī jebkurā laikā pārtraukt piekļuvi Platformai vai jebkurai tās daļai ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā. Skolotājs piekrīt, ka jebkura viņu piekļuves ierobežošana/pārtraukšana platformai vai jebkuram kontam, var notikt bez iepriekšēja paziņojuma, un viņš piekrīt, ka EDUCIONE neatbild ne par savu vai trešo personu šādu izbeigšanu. EDUCIONE Platformā nepieļauj autortiesību pārkāpjošas darbības un ir pilntiesīgi pārtraukt piekļuvi platformai un noņemt visu saturu, ko iesnieguši pārkāpēji. Par visām aizdomām par krāpnieciskām, ļaunprātīgām vai nelikumīgām darbībām, kas var būt iemesls Platformas lietošanas pārtraukšanai, var tikt nodotas attiecīgām tiesībaizsardzības iestādēm. Šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi papildina jebkurus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kurus Educione izmanto pēc likuma vai taisnīguma.


Apturēt / dzēst / iznīcināt Educione nepiemērotos lietotājus. Educione var jebkurā laikā noņemt jebkuru lietotāju, kurš pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus. Educione ir tiesības dzēst, izbeigt un noņemt jebkuru Skolotāja profilu/kontu, kuru var uzskatīt par nepiemērotu vai par kuru students ir sniedzis nopietnu sūdzību vai kurš pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus. Ikvienam skolotājam, kurš neievēro mūsu paziņojumus vai pieprasījumus, konts vai profils tiek apturēts vai izdzēsts. Lai ziņotu par jebkādu nepiemērotu darbību, lūgums ziņot EDUCIONE, sūtot e-pastu uz info@Educione.com.


15. Atlīdzība; Neuzskatīšana par vainīgiem


Skolotājs piekrīt atlīdzināt un neuzskatīt EDUCIONE, ar to saistītos uzņēmumus, piegādātājus, licences izdevējus un partnerus par vainīgiem jebkādu prasību, zaudējumu, saistību, advokāta honorāru gadījumos, kas radušies, viņu Platfromas izmantošanas, nepareizas izmantošanas vai jebkuras citas personas vai organizācijas tiesības vai jebkuru šī līguma pārkāpumu gadījumos. Educione ir tiesības, uz sava rēķina, uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli visās lietās, par kurām viņiem ir pienākums mums atlīdzināt, un viņi piekrīt sadarboties, lai aizstāvētu šīs prasības.


16. Atbildības un zaudējumu ierobežošana


NEKĀDOS GADĪJUMOS, IESKAITOT NOLAIDĪBU, BET NE TIKAI, EDUCIONE VAI AR TO SAISTĪTIE LĪGUMSNIEDZĒJI, DARBINIEKI, AĢENTI, VAI TREŠĀS PERSONAS PARTIJAS, LICENCĒTĀJI VAI PIEGĀDĀTĀJI, NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU ĪPAŠU, NETIEŠU, NEJAUŠU, PRIEKŠZĪMĪGU ZAUDĒJUMU VAI IZRIETOŠU BOJĀJUMU GADĪJUMIEM, KAS RADUŠIES LIEOTĀJU LIETOŠANAS VAI EDUCIONE PAKALPOJUMOS SNIEGTO MATERIĀLU LIETOŠANAS NESPĒJU, PAŠU PAKALPOJUMU VAI JEBKĀDA CITA VEIDA SASKARSMI AR EDUCIONE, PAT JA EDUCIONE VAI KĀDS NO EDUCIONE APSTIPRINĀTAJIEM PĀRSTĀVJIEM IR UZSKATĀMS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU CĒLONI. PIEMĒROJAMAIS TIESĪBU AKTS VAR NEĻAUT IEROBEŽOJUMU VAI ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANU, NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU BOBJĀJUMU GADĪJUMĀ, KAS NOZĪMĒ, KA AUGSTĀK MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZSLĒGŠANA VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. ŠĀDOS GADĪJUMOS EDUCIONE ATBILDĪBA BŪS APLIECINĀMA ATTIECĪBĀ UZ LIKUMU. ŠIE IEROBEŽOJUMI ATTIECINĀMI ARĪ UZ JEBKURU CITU TREŠO PERSONU PARTIJU, KAS NAV EDUCIONE, PĀRDOTO UN JUMS SAŅEMTO, CAUR PAKALOJUMU, PAKALPOJUMĀ REKLAMĒTO VAI CAUR PAKALPOJUMU SAIŠU SNIEGTO, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU BOJĀJUMIEM .


ŠIE IEROBEŽOJUMI ATTIECINĀMI ARĪ UZ JEBKURU CITU TREŠO PERSONU PARTIJU, KAS NAV EDUCIONE, PĀRDOTO UN JUMS SAŅEMTO, CAUR PAKALOJUMU, PAKALPOJUMĀ REKLAMĒTO VAI CAUR PAKALPOJUMU SAIŠU SNIEGTO, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU BOJĀJUMIEM.


17. Pilnīgie Noteikumi un nosacījumi


Šie noteikumi un nosacījumi satur visu pušu savstarpējo sapratni, aizstāj un ir prioritāri attiecībā uz jebkādu pušu iepriekšēju saprašanos, mutisku vai rakstisku vienošanos, ievērojot šī līguma priekšmetu. Starp pusēm nav nekādu mutisku vai rakstisku vienošanos, vai vienošanās, kas attiecas uz šī līguma priekšmetu, kas šeit nav pilnībā izteikti.


18. Daļēja atcelšana-nedalāmība


Gadījumā, ja kāds no šī līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, tas nekādā ziņā neatceļ vai nekādā veidā neietekmē citus šī līguma noteikumus vai nosacījumus, kuriem šis noteikums vai nosacījumi paliek pilnā spēkā un ir spēkā.


19. Piemērojamais likums; Jurisdikcija


Šos Pakalpojuma noteikumus un jebkurus atsevišķus līgumus, ar kuriem mēs Jums sniedzam Pakalpojumus, regulē tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un starptautiskajām konvencijām.


20. Vairāk informācijas; Sūdzības


Šeit piedāvātos pakalpojumus sniedz Educione, ar e-pastu: info@Educione.com un zemāk norādīto pasta adresi sūdzību vai informācijas saņemšanai.


Uzņēmuma nosaukums: Vertexo SIA


Reģistrācijas numurs: 40203073672


Adrese: Latvija, Rīga, Garā iela 21-7


Tālruņa numurs: +37125382649